PALVELUT

Hallitsemme sekä uudis- että korjausrakentamisen. Paras vahvuutemme ovat rakennuskohteet, joissa rakennustyön urakkasumma on 1-10 miljoonaa euroa. 

Erityisosaamistamme on betoniurakointi:  olemme arviolta 5-10 suurimman betoniurakoitsijan joukossa koko Suomessa. Esimerkkinä tästä ovat Jyväskylän keskussairaalan betoniurakoinnit. Myös maaurakoinnin teemme omana työnä, oman luotettavan yhteistyökumppanin kautta. Valamme betonia keskimäärin yli 10 000 kuutiota vuodessa.

Asiakkaitamme ovat kunnat ja valtion yksiköt, yksityiseltä sektorilta muun muassa teollisuusyritykset ja kaupat.

Merkittäviä kosteusvaurioreklamointeja kohteistamme ei ole tullut koskaan. Pidämme sitä myös osaltaan merkkinä hyvästä rakentamisen laadusta.

Avaimet käteen

Jokainen rakennusprojekti on yksilöllinen. Yrityksemme vastaa erilaisten rakennushankkeiden tarpeisiin, aloituspalavereista aina nauhojen leikkaamiseen ja tarvittaessa siitä vielä eteenpäin.

Rakentamisen korkea laatu

Insinöörityö Hentinen Oy:ssä on käynnissä jatkuva tuotannon ja laadun kehittämisprosessi.

Yrityksellä on käytössä työmaakohtainen laadunvarmistusjärjestelmä, joka perustuu ISO 9001 standardiin. RALA-pätevyys yrityksellä on ollut vuodesta 1998 lähtien. Yrityksellä on vakituinen, ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on alalta pitkä työkokemus. Vuokratyövoiman tai alihankkijoiden sijasta haluamme panostaa vakituisiin työntekijöihin.

Aikataulujen hallinta ja pitävyys on tärkeä osa tuotantomme laatuprosessia.

Ympäristön ja työturvallisuuden huomioonottaminen on osa laatujärjestelmäämme. Työturvallisuuden seurannassa käytämme TR- mittausta, jolla tarkastamme työmaan työsuojeluorganisaation toimesta. Seuranta ja ohjaus tapahtuvat työmaittain nimettyjen henkilöiden toimesta. Laatu, ympäristö ja turvallisuus ovat urakoinnin yksi merkittävä painopistealue, ja työntekijämme käyvät omiin työtehtäviinsa liittyvissä työturvallisuuskoulutuksissa säännöllisesti. Yritys voitti Keski-Suomen työturvallisuuskilpailun vuonna 2008.

Teemme yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa mm. tutkimus- ja kehitystyössä.

Kiviainekset

Insinöörityö Hentisen omalta Vehmaan avolouhokselta toimitetaan kiviaineksia (kalliomursketta ja kivituhkaa) lähinnä omiin rakennuskohteisiin.

Tilaajiamme